Hướng dẫn tạo host và upload source trên DirectAdmin

962
DA

(Maychuvn) – Ở bài trước mình đã trình bày các bước để cài đặt DirectAdmin với Custombuild 2.0 trên Centos 6.x 64bit.

Ở bài này mình tiếp tục trình bày các bước cơ bản để người quản trị có thể tạo host và upload source web lên host và sử dụng.

Tóm lược

Directadmin có 3 cấp độ:

  • Admin là cấp cao nhất có toàn quyền quản lý hoặc truy cập các Reseller và User
  • Reseller là cấp độ nằm dưới Admin có quyền tạo và quản lý hoặc truy cập user
  • User là cấp độ thấp nhất, tương ứng với host, User có quyền quản lý host thuộc quyền sỡ hữu của nó.

Để có website chạy được ta cần đi qua các bước sau:
Tạo Reseller -> Tạo user -> Upload source web

Nếu bạn là admin thì phải trải qua đầy đủ các bước trên, còn nếu là reseller thì bắt đầu từ bước tạo user.

Các bước tiến hành

Tạo Reseller

Để tạo được Reseller trước tiên phải tạo các packages cho từng Reseller

Tạo Packages cho Reseller

host1_compressed

Click chọn Add Packages và thiết lập các thông số cho package đó, đối với những người mới thì nên chú ý phần khoanh đỏ như hình dưới và thiết lập thông số.

host2_compressed

Tương ứng với từng phần các bạn đều dễ dàng hiểu được ý nghĩa và thiết lập thông số như ý muốn.

Tron đó có phần IPs bạn có thể add IP mà bạn muốn gán cho package này.

Và phần Share Server IP

  • Nếu server có nhiều IP hoặc bạn muốn gán cho mỗi user một IP không được phép sử dụng IP của server thì bỏ chọn phần này.
  • Nếu Server có một IP hoặc bạn muốn share IP cho các reseller thì chọn phần này

host3_compressed

Sau khi tạo package xong, quay về home để tiến hành tạo Resellers

host4_compressed

Phần Account IP: ta chọn Shared-Server để sử dụng chung IP của server, hoặc Share-Reseller’s IP để dùng

host5_compressed

Sau khi click Submit sẽ có thông báo tạo thành công.

Tạo User

Để tạo được user phải tạo packages phù hợp cho các user

Tạo packages cho user

host6_compressed

Tương tự như phần tạo Reseller ta cần chú ý các thông số như hình

host7_compressed

Sau khi đã có packages phù hợp, ta tiến hành tạo user

host8_compressed

Các bước tạo user tương tự như tạo reseller

Trỏ tên miền

Để có thể truy cập vào web bằng tên miền cần phải trỏ tên miền về IP của mà host đó đang sử dụng.

Phần này bạn liên hệ với nhà cung cấp tên miền.

Tạo database và upload source web

Khi đã tạo xong user ta đăng nhập vào DirectAdmin theo đường dẫn sau để tạo database và upload source web: http://ten_mien:2222 hoặc http://dia_chi_IP:2222

Tạo database

Tại mục Your Account chọn MySQL Management rồi chọn Create database.

Nhập thông tin cần thiết và click vào nút Create

host9_compressed

Sau khi tạo database xong ta tiếp tục upload source web lên host

Upload source web lên host

Bạn có thể upload source lên host thông qua giao diện web, hoặc dùng phần mềm như FileZilla để upload source, bài viết này maychuvn sử dụng phần mềm FileZilla

Link download: https://filezilla-project.org/

host10_compressed

Như hình trên tại phần

  • Host: nhập tên miền hoặc IP của host
  • Username: nhập username
  • Password: nhập password của host
  • Port: FTP dùng port 21

Sau khi đã upload source xong xuôi ta tiến hành nhập thông tin user và password của database vào file config của source web (chẳng hạn file này nằm tại folder /home/user_name/public_html/config.php)

Vậy là bạn đã có một web site chạy được rồi, vào trình duyệt web đánh tên miền web của bạn vào và thưởng thức thành quả, rất đơn giản 🙂 .

Bài tiếp theo maychuvn sẽ hướng dẫn bạn đọc các cài đặt và cấu hình cơ bản cần thiết để củng cố tính bảo mật và backup cần thiết trong quá trình vận hành DirectAdmin.